نظرسنجی

پرسشنامه ی زیر یک نظر سنجی در رابطه با عادت های شما برای اوقات فراغت و بخصوص مصرف تنقلات است. پاسخگویی شما کمک بزرگی برای برنامه ریزی های آتی در جهت ایجاد ارتباط موثر و سازنده و بر اساس علایق شما در این حوزه خواهد بود. این نظرسنجی حداکثر 5 دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت.
یکجایزه 40 میلیون ریالی

شرکت در نظرسنجی

برنده نظرسنجی به قید قرعه خانم دیباج با شماره موبایل 619***09123 و ایمیل sher*****@yahoo.com انتخاب شدند.